Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Stowarzyszenia i kluby działające w gminie Ostrów

 • Klub Aktywnych z Kamionki działający przy CKiB w Kamionce
 • Klub Seniora działający przy Kompleksie Sportowym w Ostrowie
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi „BLIŹNIEŃSKIEJ”
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Borku Małym
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Jagodzianki” w Bliźnie
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki” w Woli Ocieckiej
 • Koło Gospodyń Wiejskich Kozodrza
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Ociece
 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „Zdżary”
 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „ Ostrowianki” w Ostrowie
 • Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet ze Skrzyszowa