Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Świętowanie 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Świętowanie 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbyło się w tym roku w naszej gminie w dwóch częściach. Najpierw w Kamionce, a wieczorem w Ociece i Bliźnie. Program obejmował m.in. msze święte, programy artystyczne, wspólne śpiewanie hymnu i złożenie kwiatów.

Pierwsza część rozpoczęła się przed południem uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kamionce. Następnie odbyła się prezentacja programu artystycznego przygotowanego przez dzieci z pobliskiej szkoły oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Grunwald wraz z Apelem Poległych. Zorganizowano również spotkanie patriotyczne w sali wielofunkcyjnej CKiB Gminy Ostrów w Kamionce, gdzie zaprezentowano program artystyczny „O wolności, jakżeś droga!” w wykonaniu dzieci i młodzieży. Przedstawiono także laureatów Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej i zaproszono do wspólnego śpiewania z klubem seniora z Kamionki.

Druga część obchodów Święta Niepodległości rozpoczęła się w Ociece. Odbyła się uroczysta Msza Św. w remontowanym Kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, a po niej zaprezentowano program patriotyczno-artystyczny w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie uczestnicy udali się pod pomnik żołnierzy 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, gdzie złożono okolicznościowe wiązanki.
Na zakończenie delegacja wraz z pocztami sztandarowymi udała się do Blizny, gdzie przy pomniku złożono pamiątkowe kwiaty i znicze.
W uroczystościach wzięli udział m.in.: Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Jacek Magdoń – Radny Województwa Podkarpackiego, Sławomir Bezara – Członek Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Marzena Cielec – Radna Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz przedstawiciele gminy: Grzegorz Ożóg – Wójt Gminy Ostrów, Rafał Nędza – Przewodniczący Rady Gminy Ostrów, Jacek Róg – Zastępca Wójta Gminy Ostrów, Agnieszka Sochacka – Sekretarz Gminy Ostrów, a także radni i sołtysi.

Organizatorami obchodów 105. rocznicy odzyskania niepodległości w naszej gminie byli: Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg, Przewodniczący Rady Gminy Ostrów Rafał Nędza, Sołectwo Kamionka, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kamionce, Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Romana Sitki w Kamionce, Sołectwo Ocieka, Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Ociece, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ociece, CKiB Gminy Ostrów.

Kamionka:

Ocieka i Blizna: